O nás


Sme mladá, dynamická spoločnosť, ktorá ma široký záber záujmu a žiaden projekt pre nás nie je nezrealizovateľný, či nemožný. Aktívne vyhľadávame potenciáli a príležitosti vo sférach od potravinárstva, medicíny, obchodu, zábavy, charity až po ľudské zdroje, alebo remeselnú činnosť.

Ceľ firmy je expandovať do všetkého čo prinesie osoch ľudom a v neposlednej rade aj primeraný zisk. Mottom firmy je určite tvrdenie, že:

„Na dobročinnosti a triezvom postoji k biznisu a ľudom sa dá najlepšie zarobiť, a ešte je to ku globálnemu prospechu, a ľudia sú vám vďačný.“

Lukáš Szórád, zakladateľ spločnosti

Svoje ciele nezakladáme na falošnej dobročinnosti, postoji k ľuďom, ale práve naopak. Je mnoho príkladov, kde je preukázateľné, že ak pomôžete jednotlivcovi alebo skupine ľudí, tak vaše úsilie a investície sa refundujú a vytvoria zisk. Upevnia sa lokálne vzťahy a vypestujete si prívetivé prostredie pre ďalší vzrast.

Nie sme nezisková, charitatívna organizácia. Sme otvorený diskusiám na každú tému, hľadáme neustále:

  • nových partnerov pre spoluprácu.
  • nové príležitosti v pôsobení

Vystupujeme pod menom „Daros“ a všetky svoje aktivity radíme pod jednotlivé divízie, pričom každá z nich je plne ochotná spolupracovať s inou v rámci šetrenia režijných a iných nákladov. Daros sa stalo ochrannou známkou vyspelosti a schopnosti firmy. Jednotlivé divízie majú druhotné názvy vystihujúce ich podstatu. Pri iných partnerských dohodách sa môže objaviť aj iné meno, ak je už zabehnuté, alebo inak nárokované partnerom.